Koekjes verkoop door eethuis Folie à Deux

Ten voordele van 't SchildPad

De fooien die de klanten ons geven worden ingezameld voor de warmste week.
Koekjes/granola worden verkocht en gaan integraal naar ons goed doel

Waarom dit goed doel?

Veel te veel jongeren verlaten de wereld te vroeg omwille van psychische problemen. De maatschappij verwacht van onze jongeren veel te veel en tegelijk worden ze er door uitgesloten. De jongeren zijn onze nieuwe generatie, en we moeten er zorg voor dragen.
Anderzijds blijft het voor hen steeds een drempel om hulp op te zoeken.

't SchildPad

't SchildPad zet zich in voor het psychisch, emotioneel, fysisch en spiritueel welzijn van kinderen en jongeren in regio Poperinge. We willen het taboe rond psychische kwetsbaarheid doorbreken door het bespreekbaar maken van gevoelens, gedachten, gewaarwordingen, moeilijkheden,...
We zijn overtuigd dat het mogelijk is vaardigheden aan te leren om met eigen emoties om te gaan en kracht te ontwikkelen. Uit studies blijkt bovendien dat deze vaardigheid éénn van de belangrijkste determinanten van suïcide is.
Dankzij het hulpfonds van onze vzw, die een financiële tussenkomst kan bieden voor therapie, kan iedereen bij ons terecht. Daarnaast zetten we ons hulpfonds in om onze visie uit te brengen en daaraan gelinkte projecten te realiseren.

Bekijk dit goed doel