koekies for doggy's !!!

Ten voordele van SIRIUS

koekjes verkoop ten voordele van de hondjes

Waarom dit goed doel?

omdat dit een super dame is met een prachtige organisatie met een groot hart voor dieren en ze verdient wel een extra steuntje

SIRIUS

VZW SIRIUS is een rusthuis voor oude honden. Oude honden uit fokkerijen, honden van mensen die in een rusthuis opgenomen worden, oude labo-honden vinden bij Sirius een thuis. Bij Sirius staan geen kooien en leven de honden in vrijheid. De vzw is niet gesubsidieerd en moet dus volledig zelf voorzien in alle kosten. Daar het om oude honden gaat, lopen vooral de medische kosten hoog op. Er worden jaarlijks enkele evenementen georganiseerd en men kan lid worden alsook meter of peter van een hond.

Bekijk dit goed doel