Koekenverkoop tvv De Tondeldoos én onze basisschool

Ten voordele van Kinderfonds De Tondeldoos VZW

Door het organiseren van een koekenverkoop (keuze uit vanillewafels, vanillewafels met chocolade, frangipanes en carré confitures) willen wij het kinderfonds De Tondeldoos en onze school steunen.
“De Tondeldoos wil de strijd aangaan tegen armoede en sociale uitsluiting. Hierbij staat het kind centraal. Ze zijn actief in de stad Dendermonde, inclusief de 7 fusiegemeenten. Hun ultieme doel is optimale ontplooiingskansen geven aan kinderen in verdoken armoede. De Tondeldoos wil meer dan financiële steun geven en zet in op de totale ontplooiing van het kind.”
Meer info: www.tondeldoos.be

Waarom dit goed doel?

Het kinderfonds De Tondeldoos ligt ons nauw aan het hart. Als school zijn wij er steeds voor onze leerlingen. Wij proberen hen met de grootste zorg te omringen. In de geest van Óscar Romero willen wij zaden in het leven van jonge mensen leggen. Zaden die ooit zullen opschieten. We doen dit omdat ze de belofte van de toekomst in zich dragen. Niet elk kind heeft het even gemakkelijk thuis. De Tondeldoos biedt onze Dendermondse kinderen en hun ouders, hun gezin steun. Zij zorgen mee voor een (groot) deel van onze leerlingen. Onze hulp met deze actie is dus voor hen broodnodig; opdat ze aan de vele hulpvragen een antwoord kunnen geven.

Kinderfonds De Tondeldoos VZW

Het Kinderfonds de Tondeldoos VZW bindt de strijd aan tegen kinderarmoede en de daarmee gepaard gaande achterstand en uitsluiting in Dendermonde. Het ultieme doel is optimale groei- en ontplooiingskansen geven aan kinderen die in armoede leven. Wij werken uitsluitend met vrijwilligers die een deel van hun vrije tijd investeren in tal van activiteiten; uitdelen van voedselpakketten, huisbezoeken, zoeken naar structurele oplossingen voor sociale en financiële problemen, activiteiten met en voor de kinderen,... Hiernaast zamelen wij tweedehands kledij, speelgoed, huisraad en schoolmateriaal in dat wij gratis uitdelen aan onze gezinnen. Wij zijn financieel volledig afhankelijk van giften. Alle giften worden met de grootste dank aanvaard.

Bekijk dit goed doel