Knutselen voor kindjes in Zuid-Afrika!

Ten voordele van Amava

Samen ga ik met mijn schoonmoeder en schoonzus allerlei knutselwerkjes maken voor zowel kinderen en volwassen. We verkopen deze zelf of op allerlei kerstmarkten.
Zanethemba, wat 'hoop brengen' betekent in Xhosa, is een opvangtehuis in Port-Elizabeth, Zuid-Afrika en hoop brengen, is precies wat hun belangrijkste missie is. Het is een veilige plek, een thuis voor kleine kinderen die door sociaal werkers worden weggehaald. Deze kinderen van 0 tot 6 jaar zijn meestal slachtoffer van mishandeling, verwaarlozing of misbruik, zijn achtergelaten door hun ouders of zijn wees. Alle kinderen worden onder de liefdevolle zorg van de medewerkers van Zanethemba geplaatst die het een ‘safe haven' noemen.
En ze hebben dringend een auto nodig! Dit is om de kinderen naar de dokter en andere medische afspraken te brengen, naar de rechtbank, om hun familie te zien, om naar de maatschappelijk werker te gaan, of gewoon naar het zwembad bijvoorbeeld, eigenlijk vooral om nog meer goede zorgen te bieden!

Waarom dit goed doel?

Ik ben dit jaar met hen op stage vertrokken. Ik heb twee maanden gewoond en gewerkt in een opvanghuis voor mishandelde kinderen en wil heel graag iets terugdoen.

Amava

Amava ondersteunt projecten die helpen bij verschillende knelpunten binnen de sociale sector in Zuid-Afrika. We willen de projecten op langdurige termijn ondersteunen door middel van de volgende 3 pijlers:
- Financiële steun
- Uitbouwen van hun werking (gaten in de hulpverlening opvullen)
- Zenden van vrijwilligers & studenten

Op dit moment ondersteunen we een 12-tal projecten. Het zijn allemaal projecten die de community waarin zij zich bevinden ondersteunen door verschillende activiteiten aan te bieden. De projecten concentreren zich vooral op de hulpbehoevende personen in hun gemeenschap zoals kinderen met een beperking, de armste gezinnen, weeskinderen ... We vinden het zeer belangrijk dat we een nauw contact hebben met de projecten. Daarom nemen we ook enkel projecten op waar we zelf zijn langs geweest.

Bekijk dit goed doel