Klusjes voor Life!

Ten voordele van Kies Kleur tegen Pesten

Alle leerlingen van zowel Moerzeke als Kastel voeren thuis of bij familie kleine klusjes uit, zoals auto wassen, de vaatwasser leegmaken, een bed opmaken, een boodschap doen, ... tegen een vrije bijdrage. Over de middag worden er plaatjes aangevraagd. Dit zorgt voor een fijn gevoel tijdens het spelen. Er worden zelfgebakken cupcakes en koeken verkocht. Ook de kleuters van Kastel bakken lekkere koekjes die zij tijdens de warmste week verkopen. De kleuters van Moerzeke maken er een echte 'Verwarmdag' van. De kleuters van de 2de en 3de kleuterklas verwennen grootouders met een handmassage of lakken nagels,... Onze kleinste kleuters maken mooie sterlichtjes die zij op die verwarmdag verkopen aan de grootouders. Zo draagt elke leerling en kleuter van onze school, KOHa De 5-Sprong, bij om geld in te zamelen voor het goede doel.

Waarom dit goed doel?

'Goed en wel in je vel' is één van onze 5 pijlers van onze school. We zetten heel erg in op het welbevinden van onze leerlingen en kleuters. Als school hebben we een pestbeleid, waarbij de bemiddelaars van het 6de leerjaar een verantwoordelijke rol krijgen toebedeeld. Elk jaar wordt in elke klas uitgelegd wat plagen, ruzie maken en pesten betekent. De leerlingen van het 6de leerjaar krijgen een belangrijke rol als bemiddelaar om tijdens de speeltijden conflicten te helpen oplossen. Dit jaar werken we met bouw#eenjaarlangtegenpesten? kalender. Onze jongens en meisjes van het 6de leerjaar zetten het maandpuntje in de kijker tijdens het jumpmoment.
Tijdens de warmste week kunnen wij als school niet anders dan deze actie een warm hart toedragen. Elk kind heeft het recht om zich goed te voelen op school!

Kies Kleur tegen Pesten

Kies Kleur tegen Pesten vzw engageert zich om

het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten te ondersteunen.het pestthema bespreekbaar te maken en te houden
wetenschappelijk onderzoek aan te moedigen en te stimuleren
informatie te bundelen en over te brengen
te sensibiliseren
beleidsadvies op de verschillende beleidsniveaus te formuleren
campagnemateriaal te ontwikkelen en verspreiden
De Vlaamse Week tegen Pesten jaarlijks te organiseren

Bekijk dit goed doel