King Pong for Life

Ten voordele van Missing You

Met de collega's streden we in een ping pong-competitie naar de titel van King Pong. De opbrengst van de deelnames, pronostiek en de bijhorende hapjes & drankjes gaat naar Missing You.

Waarom dit goed doel?

We hebben binnen ons bedrijf (Nayan uit Ardooie) een collega die bij de aanslagen in Zaventem zijn broer verloren is. Daar hebben we gemerkt welke nood er is aan een goeie rouwbegeleiding. Missing You lijkt ons een mooie organisatie die hierbij kan helpen.

Missing You

Missing You is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen (tot 30 jaar) die iemand belangrijk verloren zijn.

Jonge mensen hebben tijd en ruimte nodig om met hun verlies om te gaan. Om hen hierbij te ondersteunen, organiseren we activiteiten waarbij lotgenoten elkaar ontmoeten. Zo zijn er maandelijkse regionale praatgroepen, een jaarlijkse ontmoetingsdag en een rouwkamp in de zomer.

Missing You sensibiliseert door het belang van zorg voor jonge rouwenden onder de maatschappelijke aandacht te brengen. We willen dat het gepast omgaan met verlies bij kinderen en jongeren een basishouding wordt. Missing You draagt op die manier bij tot een begripvolle, ondersteunende samenleving.

Bekijk dit goed doel