Kinder-Helden-Fuif Gooik

Ten voordele van Back on Track vzw

Wie?
Sportigo (een organisatie die al bijna 20 jaar sportkampen organiseert
voor kinderen uit onze regio) en DURF (een coaching onderneming met focus op people management en persoonlijke groei bij jong en oud) slaan hierom de handen in elkaar.

Ons concept?
Een niet te missen namiddag voor alle kinderen van de lagere school, We gaan een nu al legendarische 'kinder-helden-party' organiseren met àlles erop en eraan!

Waarom?
Omdat ook wij in het kader van de Warmste Week onze schouders onder een
sociaal project willen zetten. En omdat binnen onze beide organisaties ‘kinderen’
een centrale plaats krijgen willen we hen een nu al unieke en onvergetelijke namiddag bezorgen. De opbrengst schenken we uiteraard aan een goed doel.

Waarom dit goed doel?

Omdat we van heel dichtbij te maken kregen met de ziekte. Ook dragen we graag bij tot Thomas' fonds aangezien hij een persoonlijke vriend is.

Back on Track vzw

Het Back on Track fonds zet zich in om (ex-)kankerpatiënten te ondersteunen en begeleiden in de moeilijke fases, van diagnose naar behandeling en naar het terug Back on track geraken in het normale leven. Het fonds organiseert bijkomende psychosociale begeleiding, revalidatieprogramma's en andere initiatieven met als doel de zware (na)behandeling waar mogelijk te verlichten. In tijden van besparingen binnen de gezondheidszorg, creëert Back on Track daarbij extra ruimte om kankerpatiënten blijvend te ondersteunen.

Bekijk dit goed doel

Video's