kiddos voor de kluiver

Ten voordele van Heder

Samen met vrijwilligers en kinderen maken we leuke knutsels , scrunchies,... om te verkopen

Waarom dit goed doel?

De kluiver is een onderverdeling van Heder waar we leuke acties willen voor doen.
Deze mensen hebben NAH en gaan naar de kluiver (ontmoetingscentrum) om op hun tempo leuke activiteiten te doen en anderen te ontmoeten.
Helaas kost alles geld . Ze willen heel graag een elektrische tandem kopen om mensen terug te laten fietsen.

Heder

Heder biedt eenvoudige en gespecialiseerde diensten aan voor mensen met een motorische en/of verstandelijke beperking en onderverdeeld in 4 zorgdomeinen, ieder met specifieke doelgroep. Zorg en vroegontwikkeling (De Kleine Beer, mobiele begeleiding/dagopvang van kleuters, ’t Sloepke en Hotel Pimpernel) biedt ondersteuning en begeleiding voor (zeer) jonge kinderen en hun omgeving in eender welke vorm. Zorg en ontwikkeling biedt ondersteuning voor kinderen en jongeren die een schoolgaand traject lopen, zowel regulier als buitengewoon. Zorg en ontmoeting (Dagcentrum Terninck en De Kluiver, De Bootsman, ILIAS en Trajectondersteuning voor cliënten met NAH) biedt ondersteuning voor (jong-) volwassenen met een (al dan niet op latere leeftijd verworven of degeneratieve) beperking. Zorg en beleving (Kon-Tiki, De Kade, dagcentrum ’t Ons, Woonhuis Terninck) creëert voor kinderen, jongeren en volwassenen een omgeving waarbij beleving en rust gecombineerd wordt met uitdagingen en stimulatie.

Bekijk dit goed doel