KICKERTORNOOI CAFE DE PLATZ WOMMERSOM

Ten voordele van VZW STORTKINDEREN

OP EEN ONTSPANNENDE MANIER IETS DOEN VOOR HET GOEDE DOEL

Waarom dit goed doel?

We hebben dit project in 2018 zelf bezocht en willen dit steunen

VZW STORTKINDEREN

Vzw de stortkinderen zet zich in voor de minderbedeelden in Cambodia, we hebben opvangcentra voor kinderen, kindercreches, vrouwenvluchthuis, scholen en we doen aan sociale woningbouw.

Hoofddoel is de kinderen een kans te geven op educatie zodat de cirkel van armoede kan doorprikt worden

Bekijk dit goed doel