KICKERTORNOOI CAFE DE PLATZ

Ten voordele van Huize Levenslust VZW

OP EEN ONTSPANNENDE MANIER IETS ORGANISEREN VOOR HET GOED DEOEL

Waarom dit goed doel?

PLAATSELIJK PROJECT, WE WILLEN DE WOONTRAINING VAN DE 17- JARIGEN ONDERSTEUNEN

Huize Levenslust VZW

Huize Levenslust vzw is een organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg. Ze bieden plaats aan 12 kinderen en jongeren, van 0 tot 18 jaar, zowel jongens als meisjes.
Deze kinderen kunnen omwille van omstandigheden tijdelijk niet bij hun ouders blijven. Naast de residentiële opvang voorzien we ook in begeleiding van de jongeren en hun context.
Huize Levenslust is een kleinschalige organisatie en streeft ernaar om de kinderen op te vangen in een warme, huiselijke omgeving. Samen goed opvoeden!

Bekijk dit goed doel