Ketnet Koekenbak: zandkoekjes voor de rustige klas!

Ten voordele van De Kade

Op donderdagnamiddag 12 december zullen we samen met de kinderen van onze school 'BuBaO Het Anker - Campus De Polder' zandkoekjes bakken en verkopen aan ouders, familieleden en sympathisanten. Met de opbrengst willen we heel graag een gezellige rustige klas maken voor onze kinderen met autisme.

Waarom dit goed doel?

We hebben voor ons eigen goede doel gekozen omdat we een nieuwe afdeling zijn van BuBaO Het Anker (namelijk campus De Polder), met een nieuwe startende school voor kinderen met autisme. De centjes die we binnen halen met onze Ketnet Koekenbak willen we gebruiken voor iets waar onze kinderen veel nood aan hebben, namelijk het inrichten van een rustige klas, een plek waar de kinderen even helemaal alleen tot rust kunnen komen.

De Kade

De Kade (www.de-kade.be) is een netwerk van vier scholen voor buitengewoon onderwijs (BuBaO Spermalie, BuBaO Het Anker, BuBaO De Berkjes en BUSO Spermalie), een begeleidingscentrum, een WOTC en een revalidatie – en hoorcentrum.

De meer dan 1200 medewerkers van De Kade richten hun expertise op bijna 3000 kinderen, jongeren en volwassenen met visuele beperking, auditieve beperking, communicatieve beperking, autismespectrumstoornis, doofblindheid, complex sensorieel meervoudige beperking, gedrags- en/of emotionele stoornis, ontwikkelingsstoornis, complexe leerstoornis.

Bekijk dit goed doel