KERSTTRACTORRUN + FAKKELTOCHT

Ten voordele van Huize Levenslust VZW

De bedoeling is een tractorrun te organiseren met verlichte tractoren ( kerstverlichting). Er zal ook een
fakkeltocht worden georganiseerd voor de wandelaars Het project kadert in “ de warmste week “ die dan zal georganiseerd worden door Studio Brussel. De opbrengst van de tractorrun zou integraal gaan naar de Vzw Stortkinderen & Huize Levenslust

Waarom dit goed doel?

WE GAAN EEN ACTIE ORGANISEREN VOOR DE HUIZE LEVENSLUST ONDERE ANDERE VOOR DE TRAINING VAN HET STUDIOWONEN

Huize Levenslust VZW

Huize Levenslust vzw is een organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg. Ze bieden plaats aan 12 kinderen en jongeren, van 0 tot 18 jaar, zowel jongens als meisjes.
Deze kinderen kunnen omwille van omstandigheden tijdelijk niet bij hun ouders blijven. Naast de residentiële opvang voorzien we ook in begeleiding van de jongeren en hun context.
Huize Levenslust is een kleinschalige organisatie en streeft ernaar om de kinderen op te vangen in een warme, huiselijke omgeving. Samen goed opvoeden!

Bekijk dit goed doel