Kerstractorrun en Fakkeltocht

Ten voordele van VZW STORTKINDEREN

De bedoeling is een tractorrun te organiseren met verlichte tractoren ( kerstverlichting). Verder zal er ook nog een fakkeltocht worden georganiseerd voor de wandelaars. Het project kadert in “ de warmste week “ die dan zal georganiseerd worden door Studio Brussel. De opbrengst van de tractorrun zou integraal gaan naar de Vzw Stortkinderen en Vzw Levenslust

Waarom dit goed doel?

We zijn met een delegatie uit Orsmaal de werking van deze Vzw gaan bezoeken in Cambodja. We waren allemaal zeer onder de indruk en willen ons dus inzetten om wat geld in het laadje te brengen voor deze Vzw, meer specifiek voor de bouw van sociale woningen in Pnomh Penh

VZW STORTKINDEREN

Vzw de stortkinderen zet zich in voor de minderbedeelden in Cambodia, we hebben opvangcentra voor kinderen, kindercreches, vrouwenvluchthuis, scholen en we doen aan sociale woningbouw.

Hoofddoel is de kinderen een kans te geven op educatie zodat de cirkel van armoede kan doorprikt worden

Bekijk dit goed doel