Kerstmutsenverkoop 'De Collega's'

Ten voordele van voc Merelbeke Opvangcentrum wilde dieren

'De Collega's' zijn een vriendenkring van het personeel van de gemeente Wetteren. Voor de 2de maal houden wij een heuse kerstmutsenverkoop op de Kerstmarkt (Christmas Loveland) van Wetteren. Dit jaar gaan we de natuur een handje helpen door onze winst aan VOC Merelbeke te schenken. Verder kan je van 12 tot 15 december aan ons gezellig kerstkraampje terecht voor een glaasje cava of een lekkere jenever.

Waarom dit goed doel?

Al jaren ben ik vrijwilliger bij VOC Merelbeke en zie ik welk fantastisch werk Nick en zijn medewerkers verrichten. Gewonde wilde dieren opvangen en terug uitzetten geeft onze biodiversiteit (die onder zware druk staat) een duwtje in de rug.

voc Merelbeke Opvangcentrum wilde dieren

Sinds 1982 is er in Merelbeke een opvangcentrum actief waar jaarlijks nu ongeveer 5 000 wilde dieren worden verzorgd met de bedoeling deze na herstel terug in de natuur te plaatsen. De oorzaken van opname zijn van uiteenlopende aard: slachtoffers van hoogspanningskabels en verkeer, jachtmisbruiken, botulisme en andere vergiftigingen, uit het nest gevallen jongen of geroofde nestjongen, stookolieslachtoffers, in beslag genomen vogels op basis van de wet op de vogelbescherming enz…

Meestal kan meer dan 60% van de patiënten onder de Europese soorten, na revalidatie, terug in vrijheid worden gesteld in een voor hen geschikt biotoop en op een verantwoord tijdstip voor de soort.

Bekijk dit goed doel