Kerstmis voor VVA

Ten voordele van Vlaamse Vereniging Autisme

Ons Feestcomité organiseert elk jaar een activiteit waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat. Dit jaar een Kerstconcert en -markt, waarvan het comité de inkomsten van ingang, vertier en verkoop verdubbelt !
Vorig jaar hebben we "Spierziekten Vlaanderen" gesteund, dit jaar willen we heel graag de VVA steunen.

Waarom dit goed doel?

Ik ben zelf vader van 2 jongens met ASS, die momenteel goed hun weg vinden in het leven.
Dit is echter niet zo vanzelfsprekend voor iedereen met ASS, en het Feestcomité van Meusegem (waar ik lid van ben) steunt elk jaar een goed doel met de opbrengst van ons Kerstconcert en mini-Kerstmark. Ons comité verdubbelt de inkomsten van ingang, vertier en verkoop!
Vorig jaar hebben we "Spierziekten Vlaanderen" gesteund, dit jaar willen we heel graag de VVA steunen.

Vlaamse Vereniging Autisme

VVA brengt mensen met autisme, hun ouders, familie & sociaal netwerk samen. Onze hoop is dat door de samenleving te informeren en te activeren uiteindelijk mensen met autisme en hun omgeving zichzelf kunnen zijn.
VVA vertrekt hiervoor vanuit de kwaliteiten van personen met autisme. We tonen dat mensen met autisme specifieke noden hebben die voor elke persoon met autisme weer anders kunnen zijn.

In het DNA van VVA zit het NOOZO-principe: Niets Over Ons Zonder Ons. Dit betekent dat we mensen met autisme zoveel mogelijk bij onze werking betrekken door hen ook actief als vrijwilliger en als ervaringsdeskundige aan de slag te laten gaan.

Bekijk dit goed doel