Kerstmarkt Leefschool Eureka

Ten voordele van Fiola vzw

Onze leerlingen knutselen en bakken er op los ten voordele van het goede doel.

Waarom dit goed doel?

Op onze school zijn er reeds kinderen begeleid geweest vanuit deze vzw. Wij vinden de Warmste Week de ideale gelegenheid om iets terug te doen.

Fiola vzw

Fiola Vzw biedt ambulante ondersteuning aan baby's, kinderen, jongeren en volwassenen met een (vermoeden van) een beperking en hun netwerk in Oost-Vlaanderen.
Fiola vzw heeft de werkwijze en de filosofie van de zes oorspronkelijke diensten begeleid wonen en thuisbegeleiding geïntegreerd. De zes organisaties die de handen in elkaar hebben geslagen, zijn De Kangoeroe, De Tandem, vzw De Dorpel, Het Bint, tWeb en Wunian vzw.

Om de dagelijkse werking te optimaliseren zijn wij aangewezen op bijkomende financiële steun, naast onze subsidiëring, voor de organisatie van jongerenactiviteiten, voor het aankopen van hulpmiddelen voor onze uitleendienst, voor het inzetten op nieuwe projecten, voor didactisch of therapeutisch materiaal...

Bekijk dit goed doel