Kerstmarkt

Ten voordele van ALZHEIMER LIGA VLAANDEREN vzw

In ons woonzorgcentrum willen wij de ouderen zich laten thuis voelen en laten genieten van elke dag. Wij hebben op onze jaarlijkse kerstmarkt geld ingezameld mede voor het goede doel. Zo hebben wij zelfgebreide sjaals, kerstkaarten, kleine attenties, bloemstukjes verkocht maar er was ook een lekker dessertenbuffet, warme chocolademelk, … Een deel van onze opbrengst schenken wij graag aan de Alzheimer liga om onze bewoners en hun familie te steunen.

Waarom dit goed doel?

Wij willen mensen met Alzheimer en hun familie, omgeving steunen.

ALZHEIMER LIGA VLAANDEREN vzw

Alzheimer Liga Vlaanderen is een vzw met als doel personen met (jong)dementie, hun mantelzorgers en familieleden in Vlaanderen te ondersteunen in het omgaan met dementie.
Wij zien een Vlaanderen waar mensen bewust omgaan met dementie en gepaste zorg genieten, waar geen plaats is voor taboes en waar personen met dementie een rechtmatig kwaliteitsvol leven leiden. Voor de Liga staan respect voor de mens met dementie, betrokkenheid met en steun aan de mantelzorger voorop. Binnen Vlaanderen organiseren en begeleiden wij Familiegroepen (Jong)Dementie waarin familieleden en mantelzorgers informatie, ervaringen en steun kunnen uitwisselen. Wij ondersteunen en/of organiseren ook andere activiteiten ter begeleiding van de betrokkenen. Daarnaast maken wij eenieder bewust van de mogelijkheden en de beperkingen rond dementie. Ten slotte bevorderen wij het wetenschappelijk onderzoek in verband met dementie en in verband met begeleiding van mantelzorgers en familieleden van personen met dementie.

Bekijk dit goed doel