Kerstmarkt

Ten voordele van Vogelopvangcentrum Malderen

Elke klas zal zijn steentje bijdragen om er een leuke kerstmarkt van te maken: koekjes bakken, knutselwerkjes maken, kerstrozen,...

Waarom dit goed doel?

Omdat we vinden dat het vogelopvangcentrum al jaren goed werk levert voor zieke of gewonde dieren en dit ook aansluit bij ons jaarthema, willen we graag dit doel steunen.

Vogelopvangcentrum Malderen

Het Vogelopvangcentrum Malderen of kortweg VOC, is het enige erkende opvangcentrum voor zieke, gewonde of hulpbehoevende wilde dieren in Vlaams Brabant.
Jaarlijks vangt het VOC 5000-6000 dieren op. Dit gaat dan om jonge, zieke of gewonde dieren. Na verzorging en eventuele revalidatie worden de dieren opnieuw vrijgelaten in hun natuurlijke habitat.
Onze kosten lopen daardoor ook hoog op (denk maar aan voeding, dierenartskosten, onderhoud van de kooien, elektriciteit (couveuses, warmtelampen,...). Het centrum elke dag geopend vanaf 09.00 uur tot 24.00 uur (365 op 365). We kunnen een extra centje dus altijd goed gebruiken!

Bekijk dit goed doel