Kerstmagie in Beselare

Ten voordele van MucoGent vzw

We staan met verschillende handelaren samen en mensen die iets bij hen aankopen kunnen bij ons komen om het in een mooie kerstverpakking te laten steken.

Waarom dit goed doel?

We steunen een jongentje uit ons dorp die Muco heeft.

MucoGent vzw

Als Mucoviscidosecentrum staan we met een gans team in voor de zorg en begeleiding van mucopatiënten en hun ouders. We voorzien in de noden die elke patiënt individueel stelt, zoals bijv. (educatie)materiaal, zorgmateriaal, comfortkussens, ICT voorzieningen tijdens hospitalisatiemomenten om die zo aangenaam mogelijk te laten verlopen,... . We kunnen hier niet alles beschrijven wat we doen, maar alle centjes komen ten goede aan de patiënten, die centraal staan in de zorg die we hen bieden.
We willen jullie alvast hartelijk bedanken voor de steun die we mogen ontvangen.

Bekijk dit goed doel