Kerstkaartenverkoop

Ten voordele van Cocon-Vilvoorde

Wij verkopen zelfgemaakte kerstkaarten aan zowel particulieren als aan bedrijven.

Waarom dit goed doel?

Cocon-Vilvoorde biedt naast hun contextbegeleiding ook de mogelijkheid om in functie van devrijetijdsactiviteiten van gezinnen met beperkte mogelijkheden, deze gezinnen te ondersteunen. Dit kan gaan door op zoek te gaan naar wie hun kan helpen, maar ook door een financieel duwtje in de rug te bieden wanneer nodig. Zoals een inschrijving in een hobbyclub, de aankoop van sportmateriaal, ...
Wij denken dat deze hulp zeker welkom is voor gezinnen, maar zeker voor de kinderen.

Cocon-Vilvoorde

Cocon-Vilvoorde zet zich al meer dan 15 jaar in voor ouders en kinderen die leven in een moeilijke opvoedingssituatie. Onze medewerkers gaan samen met het gezin actief en intensief op zoek naar duurzame oplossingen voor aanwezige, vaak complexe problemen. Wij wensen door onze wekelijkse en soms dagelijkse bezoeken aan huis, het welzijn en toekomstperspectief van eenieder in het gezin te verbeteren. Bovendien streven we er elk jaar naar om kansarme kinderen te kunnen laten deelnemen aan en genieten van: een zinvolle vrijetijdsbesteding en/of een (gezins)vakantie. Voor dit laatste zijn we erg afhankelijk van giften.

Bekijk dit goed doel