Kerstkaarten verkoop voor vzw Carrousel

Ten voordele van CARROUSEL

Kerstkaarten van Carrousel verkopen voor vzw Carrousel.

Waarom dit goed doel?

Ik ben er zelf vrijwilliger en vindt het een top initiatief dat ik graag nog extra wil steunen.

CARROUSEL

Vzw Carrousel is opgericht in 1983 en zetelt te Koersel.
Deze vzw verzorgt actieve vakanties voor volwassenen met een mentale en/of motorische beperking aan een democratische prijs.
Vier maal per jaar gaan circa 25 jonge begeleiders op stap met 30 tot 40 personen met een beperking.
De hele werking draait op de vrijwillige inzet van mensen met een hart voor personen met een beperking. Zij organiseren de vakantie, begeleiden, verzorgen en animeren de gasten.
Carrousel organiseert ook sportevenementen want bewegen is ook voor mensen met een handicap belangrijk!
Carrousel heeft geen politieke strekking en is aan geen enkele godsdienstige overtuiging gebonden. www.vzwcarrousel.be of op 0498/28 01 12

Bekijk dit goed doel