Kerstkaarten verkoop - eigen creatie

Ten voordele van voc Merelbeke Opvangcentrum wilde dieren

ontwerpen van kerstkaarten in het thema van het goede doel (wilde dieren) en verkoop.

Waarom dit goed doel?

Ik hou enorm veel van dieren, ik woon in het bos en besef hoe belangrijk dieren zijn.
Als ik klein was ben ik hier regelmatig geweest met mijn mama omdat ze ook heel begaan was met dieren, ze is jammer genoeg enkele jaren geleden overleden maar ik weet dat ze deze organisatie ook zou kiezen.

voc Merelbeke Opvangcentrum wilde dieren

Sinds 1982 is er in Merelbeke een opvangcentrum actief waar jaarlijks nu ongeveer 5 000 wilde dieren worden verzorgd met de bedoeling deze na herstel terug in de natuur te plaatsen. De oorzaken van opname zijn van uiteenlopende aard: slachtoffers van hoogspanningskabels en verkeer, jachtmisbruiken, botulisme en andere vergiftigingen, uit het nest gevallen jongen of geroofde nestjongen, stookolieslachtoffers, in beslag genomen vogels op basis van de wet op de vogelbescherming enz…

Meestal kan meer dan 60% van de patiënten onder de Europese soorten, na revalidatie, terug in vrijheid worden gesteld in een voor hen geschikt biotoop en op een verantwoord tijdstip voor de soort.

Bekijk dit goed doel