Kersthappening

Ten voordele van RADAR Thuisbegeleiding

De dag van het oudercontact organiseren wij een gezellige kersthappening voor de leerkrachten, leerlingen en hun ouders. Een kleinigheid om de honger te stillen, een warme chocomelk, een jenever of ghluwein, wie kan dit afslaan, niemand. En zeker niet omwille dat dit allemaal naar het goede doel gaat.

Waarom dit goed doel?

Omdat wij binnen onze school meermaals met deze 'zorg' geconfronteerd worden, meer en meer.

RADAR Thuisbegeleiding

Wie zijn we?
RADAR THUISBEGELEIDING is een initiatief binnen de jeugdhulp, actief in de regio Brussel-Halle-Vilvoorde. We werken met gezinnen waarin zich ernstige opvoedingsproblemen voordoen omwille van zeer diverse vormen van kwetsbaarheid en kansarmoede in onze maatschappij.
We willen in de eerste plaats voorkomen dat deze problematische en meestal zeer schrijnende situaties verergeren en escaleren waarbij we maximaal de veiligheid van de kinderen willen garanderen.

Bekijk dit goed doel