KERSTHAPPENING

Ten voordele van GLEK vzw

Tijdens de maand december organiseren we enkele acties voor vzw GLEK. Leerlingen bakken koekjes en we organiseren een gezellig kerstsamenzijn op onze speelplaats.

Waarom dit goed doel?

Met onze basisschool kiezen we steeds een doel dat nauw aansluit bij de leefwereld van onze kinderen.
De vzw Glek is ook vlakbij zodat zij zelf hun werking op onze school kunnen voorstellen.

GLEK vzw

www.glek.be vzw Geef Leven Een Kans - GLEK maakt het verschil door kinderen die geplaatst zijn in begeleidingstehuizen een leuke activiteit aan te bieden waardoor deze kinderen ook kunnen meepraten met klasgenoten en niet hoeven te denken aan het niet thuis wonen, niet denken aan de problemen en rugzak dat ze mee hebben op hun jonge leeftijd. Ze kunnen zich ook uniek voelen. Onze webshop ontdekken? www.glekshop.be

Bekijk dit goed doel