Kerstdrink

Ten voordele van Brotherhood Aarschot VZW

Op vrijdag 20/12 organiseren we samen met de kinderen en de ouders van onze school een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje t.v.v. Brotherhood.

Waarom dit goed doel?

Als basisschool kiezen we telkens voor een goed doel dat kinderen dicht bij ons ondersteunt.

Brotherhood Aarschot VZW

Brotherhood Aarschot VZW werd in 1996 opgericht met als doel kansarme kinderen of kinderen in een moeilijke thuissituatie een week ontspanning te bieden op een jaarlijks kinderkamp. Op dit kamp trachten ze hen enkele belangrijke waarden bij te brengen en ze op weg te zetten om op een sociale manier te kunnen functioneren in groep, met respect voor de anderen. Alle kosten van de kampweek worden volledig gedragen door de VZW.

Bekijk dit goed doel