Kerstdessertenbuffet t.v.v. De Caspers Aalst

Ten voordele van De Caspers vzw

De meisjes van Chiro Klim-Op Aaigem en de jongens van Chiro Jospaai Aaigem slaan opnieuw de handen in elkaar om dessertjes te verkopen ten voordele van een lokaal goed doel dat ons nauw aan het hart ligt!

Dit jaar kozen wij om de volledige opbrengst van deze heerlijke dessertjes integraal te schenken aan De Caspers Aalst!

Waarom dit goed doel?

De Caspers is een vereniging uit de buurt die zich bezig houdt met sportactiviteiten te organiseren voor kinderen/tieners en jongvolwassenen met een beperking. Als Chiro steunen we graag andere jeugdverenigingen!

De Caspers vzw

Een sportvereniging die richt zich tot kinderen, jongeren en volwassenen met een auditieve, motorische of licht mentale beperking of autisme en die niet terecht kunnen bij een gewone sportclub. 3 sporttakken, begeleid door gekwalificeerde lesgevers en doventolken.
Omnisport : G-tennis, zitbal-aerobic, zwemmen, jiu-jitsu, basketbal, hockey, netbal, …
G-voetbal in 3 niveau’s+deelname aan de G-voetbalcompetitie van de KBVB.
G-Badminton voor (jong-)volwassenen vanaf 16 j.
Doel: elk lid zo veel mogelijk te laten bereiken binnen zijn individuele mogelijkheden.
Gezinnen worden maximaal betrokken bij de werking. Eenmalige activiteiten : bv. bowling, Sint Maarten, …
Bewust zeer laag lidgeld, zodat iedereen bij onze club terecht kan.

Bekijk dit goed doel

Video's