Kerstconcert

Ten voordele van De vrienden van Bharat

Samen met alle kleuterklassen organiseren we op 20 december een kerstconcert.

Bij de inkom kunnen ouders, sympathisanten een vrije bijdrage leveren ten voordele van 'De vrienden van Bharat'.

Nadien verkopen we ook pannenkoeken, warme chocomelk, gluhwein en jenever.
De volledige opbrengst schenken we aan de vzw.

Waarom dit goed doel?

We vinden, als school, vzw 'De vrienden van Bharat' een mooi initiatief om te steunen.
Elk kind heeft recht op onderdak, begeleiding en onderwijs. We geven deze vzw dus graag een extra duwtje in de rug.

De vrienden van Bharat

In Nepal richtte Bharat de organisatie 'Jossa' op, een officieel erkend weeshuis. Via deze organisatie bieden we onderdak, begeleiding en onderwijs aan aan straat- en weeskinderen. Na de aardbeving in 2015 verdubbelde het aantal kinderen dat hun toevlucht zocht tot ons weeshuis.
Om hun de nodige hulp en ondersteuning, onderwijs , onderdak te blijven garanderen richtten we samen met Hendrik Mussche en Christophe Collette een vzw op in België: 'De vrienden van Bharat'

Bekijk dit goed doel