Kerstcafetaria

Ten voordele van Monnikenheide

Gepensioneerde verpleegkundigen die zich blijven inzetten voor de hulpbehoevenden door pannenkoeken te bakken en de opbrengst te schenken aan Monnikenheide

Waarom dit goed doel?

Als gepensioneerde verpleegkundigen van Az sint Jozef Malle en PC Bethanien blijven we ons inzetten voor hulpbehoevenden

Monnikenheide

Monnikenheide biedt al meer dan 45 jaar warme en professionele ondersteuning aan mensen met een beperking. Door optimaal rekening te houden met hun eigen mogelijkheden en door hen te omringen met de juiste zorg, begeleiding en infrastructuur kunnen mensen met een verstandelijke beperking zich volwaardig en geïntegreerd in de maatschappij ontplooien.
Monnikenheide zorgt voor een gedifferentieerd aanbod op het vlak van wonen, dagbesteding en begeleiding aan meer dan 200 mensen met een beperking in diverse werkvormen.

Bekijk dit goed doel