Kerst-knutsel-kunstwerkjes for life

Ten voordele van Kinderkankerfonds

Vorig jaar was ze nog alleen, Dit jaar zijn ze met 4 : Cas, Bas, Lien en Juliette komen als een hecht knutselteam sinds oktober iedere vrijdagmiddag samen om echte knutselkunstwerkjes te maken met doel deze te verkopen. Op zondag 8 december nemen ze deel aan de kerst-knutsel markt op hun school en hopen ze veel geld in te zamelen voor hun goed doel, het kinderkankerfonds! Iedereen is welkom om hun werkjes te komen bewonderen en kopen natuurlijk!!

Waarom dit goed doel?

Als 9-jarigen beseffen Juliette, Cas,Bas en Lien heel goed dat ze geluk hebben in goede gezondheid te zijn.
Ze vinden het niet eerlijk dat andere kindjes niet die ‘chance’ hebben en vinden het daarom maar normaal dat zij iets doen voor hen

Kinderkankerfonds

De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk, de bevordering van de lichamelijke en geestelijke gezondheid van het kind met kanker en de verbetering van de sociale situatie van betrokken kind en gezin en het ondersteunen van het wetenschappelijk kankeronderzoek.

Bekijk dit goed doel