kerst- en winterverhalen

Ten voordele van Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen Gent/Roeselare

Van 13 tot 29 december sneeuwt het verhalen in Roeselare! Alle verhalen zijn gratis, schrijf je alleen even in via de website.

Op 21 december zijn Tilde Vandenbroucke en Koen Demuynck de vertellers van dienst in de Kapel Grauwzusters - Nonnenstraat 3 - Roeselare.

Tilde Vandenbroucke verbaast, ontwapent en raakt je met haar onverwachte kerstvertelling. Vol overgave betovert ze haar publiek en brengt voor je ogen de winterse magie tot leven.
Koen Demuynck schudt briljante verhalen uit zijn mouw en neemt je als argeloze luisteraar mee van de ene verassende wending naar de andere.

Tijdens de warmste week zullen we op de vertellingen 'met de hoed rondgaan.' Het publiek kan een vrije bijdrage doen in een box aan de uitgang tvv van het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen.

Waarom dit goed doel?

Het centrum voor Ontwikkelingsstoornissen is een veilige haven waar mensen met allerhande problemen even op adem kunnen komen. Je krijgt er advies en wordt er verder geholpen.
We kiezen voor dit goede doel omdat we tijdens het vertellen merken hoe belangrijk dat is voor mensen. Verhalen zijn ook zo'n veilige havens. Mensen komen tot rust tijdens de vertellingen. De verhalen bieden een houvast en leidraad voor hun verdere reis.
Dat is van onschatbare waarde.

Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen Gent/Roeselare

Binnen het COS richten we ons op baby's en jonge kinderen uit West- en Oost-Vlaanderen. Mensen kunnen bij ons terecht met allerhande problemen zoals een vertraagde taal- of motorische ontwikkeling, gedragsproblemen, sociale problemen, hyperactiviteit,... We zijn gespecialiseerd in jonge kinderen zoals prematuur geboren kinderen, kinderen met genetische syndromen zoals Down-syndroom,... Na multidisciplinair diagnostisch onderzoek maken we het gezin en alle betrokkenen wegwijs in het hulpverleningslandschap met een advies tot begeleiding of therapeutische ondersteuning op maat. Indien aangewezen volgen we de ontwikkeling van de kinderen ook de komende jaren mee op.

Bekijk dit goed doel