Karaoke For Life

Ten voordele van Kies Kleur tegen Pesten

Voor dit goede doel organiseren we met het Study Night Team van Howest een karaoke avond op donderdag 12 december. Al het geld dat ingezameld wordt die avond gaat naar deze actie. Van cheesy love songs naar up tempo disney nummers, ze zullen allemaal aan bod komen. En voor anderen is er nog altijd een drankje te verkrijgen aan de bar zoals wij op elke donderdag avond voorzien.

Waarom dit goed doel?

Wij (Study Night Team) van de richting Digital Arts & Entertainment aan Howest Kortrijk ondervonden het laatste jaar alsmaar meer pestgedrag op de hoge school. Om dit meer bespreekbaar te maken organiseren we een speciale study night gericht op mensen samen brengen en geld in te zamelen voor dit doel. Eveneens om even al onze verschillen aan de kant te zetten en te focussen op hetgeen wij graag doen.

Kies Kleur tegen Pesten

Kies Kleur tegen Pesten vzw engageert zich om

het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten te ondersteunen.het pestthema bespreekbaar te maken en te houden
wetenschappelijk onderzoek aan te moedigen en te stimuleren
informatie te bundelen en over te brengen
te sensibiliseren
beleidsadvies op de verschillende beleidsniveaus te formuleren
campagnemateriaal te ontwikkelen en verspreiden
De Vlaamse Week tegen Pesten jaarlijks te organiseren

Bekijk dit goed doel

Video's