kanaway verzogingsproducten

Ten voordele van voc Merelbeke Opvangcentrum wilde dieren

bij elke verkoop van minstens 40€ schenk ik 5€ aan het goede doel.

Waarom dit goed doel?

daar komen jaarlijks heel wat dieren terecht die hulp nodig hebben om dan terug naar de vrije natuur te kunnen. dit kost ook een pak geld en veel geduld en goede kennis. ook de vele vrijwilligers mogen we hierbij niet vergeten. al deze mensen zijn van onschatbare waarde.

voc Merelbeke Opvangcentrum wilde dieren

Sinds 1982 is er in Merelbeke een opvangcentrum actief waar jaarlijks nu ongeveer 5 000 wilde dieren worden verzorgd met de bedoeling deze na herstel terug in de natuur te plaatsen. De oorzaken van opname zijn van uiteenlopende aard: slachtoffers van hoogspanningskabels en verkeer, jachtmisbruiken, botulisme en andere vergiftigingen, uit het nest gevallen jongen of geroofde nestjongen, stookolieslachtoffers, in beslag genomen vogels op basis van de wet op de vogelbescherming enz…

Meestal kan meer dan 60% van de patiënten onder de Europese soorten, na revalidatie, terug in vrijheid worden gesteld in een voor hen geschikt biotoop en op een verantwoord tijdstip voor de soort.

Bekijk dit goed doel