Kalender 2020

Ten voordele van VOC Neteland

Maandkalender met 12 prachtige tekeningen van bedreigde diersoorten.

Waarom dit goed doel?

Ik kies voor VOC Neteland omdat het een lokaal opvangcentrum voor wilde dieren is. Mijn actie is in het thema bedreigde diersoorten en dit sluit daar goed bij aan.

VOC Neteland

VOC Neteland is officieel erkend door het Agentschap voor Bos en Natuur en één van de 10 door Vogelbescherming Vlaanderen erkende opvangcentra voor vogels en wilde dieren. We staan in voor de werking van de provincie Antwerpen en een gedeelte van Vlaams Brabant.
Ons werk bestaat uit het verzorgen van zieke of gekwetste wilde dieren en de dagelijkse administratie hierrond (zoals de registratie van alle binnengekomen slachtoffers) met als doel de herstelde wilde dieren weer vrij te laten in de natuur.
Andere doelstellingen zijn onze accommodatie verder uitbouwen en meewerken aan natuurbescherming en sensibilisering door allerlei acties (b.v. paddenoverzetactie samen met schoolkinderen en in samenwerking met Natuurpunt).

Bekijk dit goed doel