Kaartjesverkoop voor weeshuis Jossa in Nepal

Ten voordele van De vrienden van Bharat

We verkopen 4 postkaartjes met enveloppe voor €10

Wie graag kaartjes wenst kan steeds langskomen bij
Yak&Yeti Fair Trade, Mageleinstraat 13 - 9000 Gent

of contacteer ons via 'info@devriendenvanbharat.be'

Waarom dit goed doel?

Wij, de vrienden van Bharat, organiseren een kaartjesverkoop ten voordele van de kinderen die in ons weeshuis verblijven in Nepal
In ons weeshuis in Nepal voorzien we onderdak, onderwijs en medische zorgen voor alle kinderen die bij ons verblijven. Op die manier willen we hen helpen, zodat ze een mooie toekomst en een beter leven kunnen opbouwen in Nepal

De vrienden van Bharat

In Nepal richtte Bharat de organisatie 'Jossa' op, een officieel erkend weeshuis. Via deze organisatie bieden we onderdak, begeleiding en onderwijs aan aan straat- en weeskinderen. Na de aardbeving in 2015 verdubbelde het aantal kinderen dat hun toevlucht zocht tot ons weeshuis.
Om hun de nodige hulp en ondersteuning, onderwijs , onderdak te blijven garanderen richtten we samen met Hendrik Mussche en Christophe Collette een vzw op in België: 'De vrienden van Bharat'

Bekijk dit goed doel