Kaarsen en snoepjes voor de warmste week

Ten voordele van jeugdzorg vzw

Kaarsen en snoepjes verkopen ten voordele van vzw jeugddorp

Waarom dit goed doel?

Wij leerden deze organisatie van dichtbij kennen via het vormsel van onze dochter en waren onder de indruk van hun werking en zijn ons bewust van alle kosten en noden die zei hebben. Dus toen de andere dochter voor haar eerste communie een goed doel moest kiezen, moesten we niet lang nadenken.

jeugdzorg vzw

Vzw Jeugdzorg is een private organisatie erkend door het Agentschap Jongerenwelzijn. Wij zetten in op het ondersteunen van kwetsbare jongeren en hun context m.b.t. opvoedings- en leefsituaties regio Gent-Aalst.

meer info vindt u op www.jeugdzorg.be

Bekijk dit goed doel