Join For Water

Ten voordele van Join For Water (Protos vzw)

Er worden hamburgers en soep verkocht aan de werknemers van de VMM.

Waarom dit goed doel?

Team Dienst Meetnetten Oppervlaktewater (Oostende) van de Vlaamse Milieu Maatschappij staat in voor de monstername van het oppervlaktewater in het Ijzer- en Leiebekken en de Brugse Polders. Graag steunen wij dus Join For Water, die zich ook focust op water en alles wat daar bij komt kijken.

Join For Water (Protos vzw)

Water is één van de belangrijkste thema’s van deze tijd. Join For Water is de enige ngo in België die zich voluit focust op water, en alles wat daar bij komt kijken.

Elk jaar krijgen tienduizenden mensen toegang tot duurzame oplossingen voor drinkwater, sanitair, hygiëne of water voor landbouw. In België zet Join For Water in op het verkleinen van de watervoetafdruk, want onze consumptie zet ook elders watervoorraden onder druk.

Bekijk dit goed doel