JOEPIE-warmathon

Ten voordele van De Appelboom

We gaan met alle kinderen van de school rondjes lopen op onze eigen mini-warmathon in en rond de school waarbij we vooraf op zoek gaan naar enthousiaste sponsors. Op donderdag 12 december zullen de kleuters rondjes wandelen en lopen en op vrijdag 13 december zal het lager onderwijs rondjes wandelen en lopen om het vooropgestelde doel te bereiken of te overtreffen.

Waarom dit goed doel?

De Appelboom in Genk werkt met kinderen met ASS. Als school willen we ons graag engageren voor een goed doel uit de buurt dat werkt met kinderen.

De Appelboom

De Appelboom vzw is een behandelingscentrum voor peuters en kleuters met een autismespectrumstoornis (ASS), al dan niet met een verstandelijke beperking.
Kenmerkend zijn afwijkingen in de communicatie, verbeelding en sociale interactie.
Meer informatie over ons centrum vindt u op onze website: www.deappelboom.org

Bekijk dit goed doel