Janssen Pharmaceutica Kerstmarkt

Ten voordele van Welzijnsschakels vzw

voor Welzijnsschakel De Oversteek vzw willen we graag verschillende zaken verkopen op de kerstmarkt bij Janssen (zelfgemaakte toilettassen, zakjes, croques monsieur, alcoholvrije wijn, warme chocolademelk)
door het bedrijf Janssen wordt een warmste kerstmarkt georganiseerd met verschillende standjes van verschillende vzw's die zich samen inzetten voor goede doelen. Super warm gevoel om hier te mogen aan deelnemen!!!

Waarom dit goed doel?

Welzijnsschakel De Oversteek Merksplas is een belangrijke vzw binnen de gemeente om drempel te verlagen voor mensen met minder middelen en mogelijkheden binnen onze maatschappij.
Mijn familie is ook actief in de ondersteuning van deze vzw (als penningmeester, klusjesman, algemene ondersteuning) en daarom wil ik graag deze vzw ondersteunen en actie opzetten.

Welzijnsschakels vzw

In meer dan 170 lokale welzijnsschakelgroepen zetten mensen zich op vrijwillige basis in voor meer gelijke kansen en tegen uitsluiting door armoede of afkomst. Ze ontmoeten gezinnen via huisbezoeken, gespreksgroepen, ontspannende of leerrijke activiteiten of via directe steun.
Vrijwilligers bij Welzijnsschakels maken de omgeving bewust van het onrecht van uitsluiting door armoede of afkomst en werken aan een dialoog voor een samenleving waarin iedereen telt.

Bekijk dit goed doel