Jaak Tassetschool zet de benen in tegen armoede

Ten voordele van SINT-VINCENTIUS LIMBURG

We gaan wandelen voor Sint-Vincentius omdat wij vooral de verdoken armoede in de kijker willen stellen, om kinderen te laten ervaren dat niet iedereen het even goed heeft, al zitten ze samen in dezelfde klas.
Onze hoofdbedoeling is om respect op te brengen om wie iemand is en niet om wat hij/zij heeft. In te zien dat iemand die het niet zo breed heeft, vaak ook kansarm is.

Waarom dit goed doel?

Wij werken in onze school aan een positief schoolklimaat en één van de actiepunten daarvan is RESPECT.
Omdat we meer en meer geconfronteerd worden met verdoken armoede, vonden we dit wel een ideaal doel om in onze school in de kijker te stellen en ervoor te gaan.
Kinderen èn leerkrachten worden alsmaar meer geconfronteerd met andere kinderen die het niet zo breed blijken te hebben. Door onze kinderen en leerkrachten kennis te laten maken met deze organisatie, realiseren ze zich beter wat we daarmee bedoelen!

SINT-VINCENTIUS LIMBURG

De St.-Vincentiusvereniging is actief in Limburg met :

- De Provinciale Raad Limburg vzw, die de plaatselijke conferenties overkoepelt en ondersteunt.

- De 38 plaatselijke conferenties, verspreid over praktisch alle gemeenten in Limburg.

- De meer dan 1.000 vrijwilligers, in dienst bij één of meer conferenties.

- De verdeling van ongeveer 4.000 voedselpakketten per maand aan de hulpvragers.

- De verdeling van kleding, huisraad en speelgoed.

- En meer: projecten rond mobiliteit-armoede; gezonde voeding; onderwijs-armoede,...

- De meer dan 10.000 geholpen personen per maand waarvan meer dan 4.000 kinderen.

Lees meer: www.vincentius-limburg.be

Bekijk dit goed doel