Inzameling lege inktpatronen

Ten voordele van Oostrem vzw

We zamelen lege inktpatronen en lege toner cartridges voor recyclage en daarbij gaat de beschikbare opbrengst naar enkele goede doelen met verschillende insteek die verspreid zijn over de Vlaamse provincies.

Waarom dit goed doel?

Onze samenwerking, in beide richtingen, loopt reeds vele jaren en we blijven deze organisatie steunen volgens onze mogelijkheden.
Alle beetjes helpen, vandaar dat we ook voor Oostrem ons steentje willen bijdragen.

Oostrem vzw

Oostrem begeleidt volwassenen met een verstandelijke, een motorische of een meervoudige handicap. Deze personen kunnen bijkomende problemen (vb. sociaal-emotioneel, sensorisch, medisch...) vertonen. Binnen deze doelgroepen heeft Oostrem aandacht voor de meest zorgbehoevenden. Oostrem wil aan deze personen dagbesteding en indien gewenst ook woongelegenheid bieden. Dit betekent op het gebied van dagbesteding het aanbieden van opvang en sfeerbegeleiding, arbeids-, bezigheids- of ervaringsgerichte activiteiten.
Op het gebied van wonen betekent dit dat Oostrem een integrale woonvoorziening is, waar gespecialiseerde begeleiding geboden wordt in een aangepaste infrastructuur

Bekijk dit goed doel