Inzamelactie Els Gysbrechts

Ten voordele van CODA

Gedurende vier weken heeft mijn schoonzusje in CODA verbleven.
Tijdens deze periode is zij niets tekort gekomen en heeft zij alle goede zorgen gekregen die ze verdiende.
Zowel zij als alle familie en vrienden hebben enorm veel steun gekregen van het personeel en de vrijwilligers.
Daarom willen wij via deze weg CODA nogmaals bedanken.

Waarom dit goed doel?

Mijn schoonzusje, Els, heeft gedurende vier weken daar de goede zorgen en steun gekregen van het personeel en alle vrijwilligers.
Via deze weg willen wij hen nogmaals bedanken.

CODA

CODA vzw staat in voor het aanbod van palliatieve zorg in alle settings (van thuiszorg en dagcentrum over opname in de palliatieve eenheid Coda Hospice tot rouwbegeleiding na een overlijden) in de regio Noorderkempen - Noord Antwerpen. Tevens staat het Netwerk Palliatieve Zorg Noorderkempen in voor de sensibilisatie van professionelen en het brede publiek, voor de harmonisering van de initiatieven palliatieve zorg in de regio en voor de aangepaste vorming van professionals.

Bekijk dit goed doel