ICT FOR CAW

Ten voordele van CAW Zuid-West-Vlaanderen

Ik organiseer een spaghetti-avond om geld in te zamelen voor het aankopen van laptops, internet voor kwetsbare gezinnen.

Waarom dit goed doel?

Vanuit mijn opleiding is er gevraagd om een project uit te werken en aangezien ik stage loop in het CAW Zuid-West-Vlaanderen was het voor mij onmiddellijk duidelijk om een actie te registreren. Mijn project noemt: ICT FOR CAW! Ik organiseer een spaghetti-avond en dit er voordele van de Katrol werking. Ikzelf heb ook kinderen en weet dat vanuit scholen er gevraagd is om te kunnen inloggen op hun school platvorm. Maar dit is niet voor iedereen evident om zomaar een laptop, internet te kunnen aankopen.

CAW Zuid-West-Vlaanderen

CAW Zuid-West-Vlaanderen is een welzijnsorganisatie dicht bij mensen. Iedereen kan met om het even welke welzijnsvraag bij ons terecht. We geven informatie, advies, ondersteuning, opvang en begeleiding. Voor de editie 2019 zoeken we vooral steun voor de twee volgende projecten:
1. Katrol organiseert huiswerkbegeleiding bij kwetsbare gezinnen aan huis in Kortrijk en Menen. Met K@trol digitaal krijgen deze gezinnen een laptop ter beschikking. Steeds meer scholen verwachten dat leerlingen toegang hebben tot een computer en internet. Vrijwilligers zorgen voor ondersteuning in het gebruik voor huiswerk, toegang tot digitale schoolplatformen, internet.. We organiseren ook vormingen voor ouders en zorgen voor toeleiding naar lokale partners voor ondersteuning (bv. bibliotheek).
2. Ons opvangcentrum voor dak- en thuislozen in de Blekersstraat willen we vernieuwen en aanpassen aan de huidige comforteisen. We willen 18 studio’s realiseren voor alleenstaanden, koppels of gezinnen in woonnood.

Bekijk dit goed doel

Video's