IBIS for life @ Marelec Open Bedrijvendag

Ten voordele van Koninklijk Werk IBIS vzw

Op zondag 6 oktober neemt Marelec deel aan Open Bedrijvendag. De bezoekers zullen via een uitgestippelde route doorheen de verschillende afdelingen van ons bedrijf geleid worden. Daarna krijgen ze de gelegenheid om een drankje en een hapje te nuttigen. De opbrengst van de hierbij horende bonnenverkoop wensen we aan het Koninklijk Werk IBIS te schenken.

Waarom dit goed doel?

Marelec Food Technologies vindt zijn oorsprong terug in de visserij. Het bouwen van machines voor de visserij is jarenlang onze kernactiviteit geweest. Doordat de visserij ons nauw aan het hart ligt, willen we heel graag dit goede doel steunen. Tijdens het 35-jarig bestaan van Marelec in december 2018 hebben wij een cheque van 7.600 euro mogen overhandigen aan 'Het Koninklijk Werk IBIS'. De cheque heeft het mogelijk gemaakt om 5 slaapkamers in het internaat te renoveren. Sinds 1 september 2019 worden er ook meisjes toegelaten op IBIS. Graag willen wij met Marelec de totaalzorg voor jongens en meisjes uit "moeilijke" gezinnen helpen ondersteunen.

Koninklijk Werk IBIS vzw

Het Koninklijk Werk IBIS biedt een thuis, opvoeding en opleiding aan kinderen tussen zes en zestien jaar die veelal omwille van een grote zorgvraag extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben. Het IBIS-werk omvat een school en een internaat. Alle kinderen verblijven in het internaat (permanente opvang ook in weekends en vakanties). De kinderen komen vaak uit moeilijke sociale omstandigheden en/of kansarmoede. De doelstelling van de stichter, Koning Albert I, nl. "De kinderen moeten er gelukkig zijn en al het nodige wordt gedaan om hen te omringen met alle zorgen en toewijding die ze ook thuis zouden krijgen" wordt vandaag ingevuld met een onvoorwaardelijke totaalzorg voor de toevertrouwde kinderen.

Bekijk dit goed doel