I-FIT FOR LIFE

Ten voordele van Steunfonds metabole ziekten

We bieden gezondheidsworkshops aan op verschillende domeinen: Body, Mind & Soul. Zowel voedingworkshops als sportieve work-outs in de vorm van sportgroepslessen. Dit doen we op locatie.

De deelnemers mogen een vrijblijvende bijdrage geven. De volledige opbrengst gaat integraal naar de warmste week.
Ideaal voor bedrijven om hun werknemers aan te zetten tot meer well-being & vitaliteit en tegelijk bij te dragen aan het Steunfonds voor Metabole Ziekten.

Let's spread the health!

Waarom dit goed doel?

Omdat wij iemand kennen in onze vriendenkring waarvan hun dochter een metabole (stofwisselings-) ziekte heeft. Ze is ondertussen 11 jaar, en 4 jaar geleden kreeg ze een stamceldonatie. Haar toestand is stabiel, maar gaat lichtjes achteruit. Er is dringend geld nodig om meer onderzoek te kunnen doen voor deze vaak levensbedreigende ziekte.
We willen deze ziekte onder de aandacht brengen en hiermee àlle kinderen en de ouders die getroffen worden door deze ziekte, een hart onder de riem steken.

Steunfonds metabole ziekten

De vereniging stelt zich tot doel: de behartiging van patienten met een metabole aandoening (en hun ouders) financiële ondersteuning te bieden voor niet terugbetaalde diagnostische procedures en behandelingen. Onderzoek financieren naar diagnose, behandeling en quality of life van metabole patiënten. Metabole ziekten onder de aandacht brengen, onder meer door middel van een leefgroeiboek en website. Informatiebrochures opstellen voor een groot aantal metabole ziekten. Bijscholingen: organiseren voor perifere artsen en paramedici. De kloof verkleinen tussen zorgverleners en patiënten door actieve participatie van ouders en kinderen in de behandeling. Ondersteuning bieden als het medische faalt.

Bekijk dit goed doel