Horus Quiz

Ten voordele van Centrum voor Ambulante Revalidatie ’t Veld vzw

Algemene kennisquiz t.v.v. CAR 't Veld VZW.

19u ontvangst - 20u start quiz (stipt!)

25€ per tafel (Max. 5 personen)

Locatie: Polyvalente zaal de Bosserij, acaciastraat 31, 8210 Veldegem.

Inschrijven (met ploegnaam) via: info@bchorus.be

Waarom dit goed doel?

Wij willen als badmintonclub in Veldegem ons inzetten voor een vereniging uit onze eigen gemeente.

Centrum voor Ambulante Revalidatie ’t Veld vzw

CAR 't Veld vzw richt zich tot gezinnen met peuters, kleuters en lagere schoolkinderen met uiteenlopende problemen zoals autismespectrumstoornissen, ADHD, complexe ontwikkelingsstoornissen (dyslexie, dyscalculie, DCD, ...) enz. Er wordt multidisciplinair onderzoek verricht en indien nodig kan dit gevolgd worden door multidisciplinaire therapie, individueel of in groep.
Binnen verschillende werkingen is er nood aan therapeutisch materiaal o.a. voor speltherapie aan kleuters, voor training van de grove motoriek en voor aangepast spelmateriaal in de vroegrevalidatie. Elke gift zal rechtstreeks besteed worden aan de aankoop van materiaal voor de kinderen!

Bekijk dit goed doel