Honden- en kattenkoekjes ten voordelen van VOC Neteland.

Ten voordele van VOC Neteland

In onze praktijk verkopen wij zelf gemaakte honden- en kattenkoekjes ten voordelen van VOC Neteland.

Waarom dit goed doel?

Wij zijn een dierenartspraktijk en steunen graag het VOC Neteland zodat ook de wilde diertjes geholpen kunnen worden. En dan meer bepaalt willen wij de wildlife taxi steunen, want zonder hun zouden er niet zoveel dieren geholpen worden.

VOC Neteland

VOC Neteland is officieel erkend door het Agentschap voor Bos en Natuur en één van de 10 door Vogelbescherming Vlaanderen erkende opvangcentra voor vogels en wilde dieren. We staan in voor de werking van de provincie Antwerpen en een gedeelte van Vlaams Brabant.
Ons werk bestaat uit het verzorgen van zieke of gekwetste wilde dieren en de dagelijkse administratie hierrond (zoals de registratie van alle binnengekomen slachtoffers) met als doel de herstelde wilde dieren weer vrij te laten in de natuur.
Andere doelstellingen zijn onze accommodatie verder uitbouwen en meewerken aan natuurbescherming en sensibilisering door allerlei acties (b.v. paddenoverzetactie samen met schoolkinderen en in samenwerking met Natuurpunt).

Bekijk dit goed doel