Hogent 1ste jaar orthopedagogie groep 1B2.1_Plant een boom voor 'De Kromme Boom'

Ten voordele van De Kromme Boom

Als actie voor 'De Warmste Week' planten wij bomen op de landbouwgrond van de voorziening (Eikstraat 81, 9041 Oostakker) op dinsdag 3 december. Dit doen we voor de voorziening en met de voorziening. Wie zelf wil komen planten is zeker welkom om een handje mee te helpen, anders heb je ook de optie om ons de bomen te laten planten. Een boom kost 5 euro en valt te storten op BE19 3771 1600 9512 (Begunstigde: Felix Dewagtere). Een warm initiatief die voor meerdere doelen goed zijn!

Waarom dit goed doel?

Omdat ze zich elke dag inzetten voor mensen met geestelijke gezondheidsproblemen en hen helpen ondersteunen in het opnieuw kunnen meedraaien in onze maatschappij.

De Kromme Boom

Vzw De Kromme Boom is een psychopedagogisch zorgproject dat uniek is op vele manieren en niet structureel gesubsidieerd. Het is opgericht op 21 januari 1985. Het staat open voor jongeren in een echte noodsituatie die door de mazen van het welvaartsnet glippen en niet meer kunnen functioneren in de maatschappij, of slechts aan de rand ervan. Deze groep mensen wordt niet of nauwelijks bereikt door andere initiatieven of zij kunnen niet aarden binnen de reeds aanwezige voorzieningen van het zorgsysteem. Vaak hebben zij al een voorgeschiedenis van psychiatrie, instellingen, gevangenis of andere therapieën achter de rug.

Bekijk dit goed doel