"Hogent 1ste jaar orthopedagogie groep 1A2.1 & 1A2.2_Carwash"

Ten voordele van OBRA|BAKEN vzw

Onze actie houdt in dat we een carwash zullen organiseren samen met enkele cliënten en begeleiding van Obra Baken vzw. Elke auto die gewassen wordt krijgt ook een koek, versierd door de cliënten, aangeboden. Om je auto te laten wassen, vragen we 7 euro. Deze carwash gaat door op dinsdag 26 november op het kerkplein van Evergem.

Waarom dit goed doel?

We kiezen voor Obra Baken als goed doel, omdat deze doelgroep in de lijn ligt van onze richting, namelijk orthopedagogie. Het is ook leuk om een vzw die mensen met een beperking begeleidt, niet enkel financieel, maar ook sociaal iets bij te kunnen brengen. Voor de cliënten daar aanwezig zijn betekent dit onder andere nieuwe contacten leggen, wat positief is voor hen.

OBRA|BAKEN vzw

OBRA|BAKEN vzw ondersteunt mensen met een beperking en / of (minimaal) een vermoeden van een (arbeids-)beperking en/ of forensische problematiek. We ondersteunen op alle levensdomeinen waar ondersteuning nodig is (wonen, georganiseerde dagbesteding, werken, psychosociaal, ...) Onze begeleiders gaan aan huis of op pad samen met cliënten en cliënten die een aangepaste dagbesteding nodig hebben kunnen terecht op ons dagcentrum in Evergem.
We werken mee aan het woonproject voor mensen met een autismepspectrum stoornis (Convent 22).
Het forensische team van OBRA|BAKEN ondersteunt onder meer gedetineerden met een beperking in de vier gevangenissen van Oost Vlaanderen (Ontgrendeld), werkt aan preventie via het jongerenbegeleidingsproject 4hobo en nog veel meer...

Bekijk dit goed doel