Hiphopcollectief Maldegem: Debutoptreden! tvv goede doel!

Ten voordele van Oranje vzw

Met ons hiphopcollectief ligt het kinderkankerfonds en vzw oranje ons nauw aan het hart. Vanuit groot respect, doen wij, het hele hiphopcollectief een groots concert met met 5 verschillende muzikale optredens. Verschillende zangers, zangeressen, DJ/Producers, (cover)bands, hiphopoptredens, allen ten voordele van het kinderkankerfonds en vzw oranje. We hopen veel geld te verzamelen en zo toch een verschil te kunnen maken.

Waarom dit goed doel?

Met ons hiphopcollectief ligt vzw oranje ons nauw aan het hart. Zelf heb ik altijd in de speelpleinwerking gezeten en dan zo verder gezet naar monitor en dergelijke. Samen met enkele leden van het hiphopcollectief die ook monitor waren willen we geld inzamelen om de activiteiten en zorg nog te verbeteren voor mensen met en zonder beperking. Vanuit groot respect, doen wij, het hele hiphopcollectief een groots concert met met 5 verschillende muzikale optredens. Allen ten voordele van het kinderkankerfonds en vzw oranje.

Oranje vzw

Oranje richt zich tot alle personen met een (vermoeden van) beperking en andere maatschappelijk kwetsbare doelgroepen, ongeacht leeftijd of aard van de beperking.

Oranje is een open en toegankelijke organisatie: we vinden het belangrijk dat iedereen z'n vraag kan stellen. Om een antwoord te geven op die vragen investeren we in de samenleving waar Oranje deel van uitmaakt.

Daarnaast investeert Oranje in gespecialiseerde zorg waar nodig. Dit betekent dat we diensten hebben op het vlak van wonen, dagbesteding, jeugdwerk, vrije tijd, vorming, sociale dienstverlening, mobiele en ambulante ondersteuning.

Wij zijn actief over de regio Noord-West-Vlaanderen en Meetjesland.

Onze dienstverlening is zoveel mogelijk verstrengeld in de samenleving. Dit doen we door gebruik te maken van het reguliere aanbod van verenigingen, lokale dienstencentra, scholen, vrijwilligers... zodat onze gebruikers een plek kunnen vinden in de maatschappij.

Meer informatie: www.oranje.be

Bekijk dit goed doel