Het Warmste Dorp

Ten voordele van Rondpunt

Ik ben Lien Van Renterghem en organiseer al jaren kleine acties voor De Warmste Week. Maar ik droom ook al jaren over het organiseren van een grotere actie, iets specialer, iets dat iedereen gezien heeft.

En dit jaar, ben ik op een idee gekomen dat ik al snel vol enthousiasme omzette in een plan. De bedoeling van het plan is om Vlaanderen ook letterlijk op te warmen tijdens de warmste week van het jaar.

Hiervoor heb ik samen met Elke Van Depoele een vlag ontworpen die de mensen kunnen kopen via http://bit.do/warmstedorp. Het is de bedoeling dat iedereen de vlag buitenhangt gedurende de vijf dagen zodat Vlaanderen ook letterlijk opwarmt.

Waarom dit goed doel?

Ik heb vorig jaar 4 mensen verloren die zijn omgekomen in een verkeersongeval

Rondpunt

In Vlaanderen vallen jaarlijks ongeveer 30.000 verkeersslachtoffers. Rondpunt vzw zet zich in voor een goede opvang van alle betrokkenen bij een verkeersongeval en sensibiliseert voor een veiliger verkeer.

Slachtoffers, naasten, nabestaanden, veroorzakers en professionals kunnen bij Rondpunt terecht met al hun grote en kleine zorgen.

Daarnaast investeert Rondpunt in betere kansen voor alle betrokkenen door beleidsbeïnvloeding en het opzetten van projecten op vlak van re-integratie naar werk, sport en vrije tijd.

Rondpunt werkt altijd samen, nooit alleen.

Bekijk dit goed doel